การสั่งซื้อและชำระเงิน

1. การสั่งซื้อสินค้าในประเทศนั้นมีค่าบริการส่งหรือไม่
ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการส่งใดๆ สำหรับการส่งสินค้าภายในประเทศ 
2. เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Online แล้ว การสั่งซื้อนั้นถือว่าสมบูรณ์แล้วหรือไม่ 
การสั่งซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อหนังสือต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ตามจำนวนเงินที่ได้ทำการสั่งซื้อหนังสือ ซึ่งสามารถโอนเงินได้ 3 วิธี คือ
- ทำรายการที่ธนาคาร หรือ 
- ทํารายการผ่านเครื่อง ATM หรือ 
- ทำรายการผ่าน Internet Banking (สำหรับ Internet Banking ธนาคารทหารไทย link: TMB Internet Banking)
และส่งหลักฐานการชำระเงินมาเพื่อยืนยันว่าท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
3. จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีใด เพื่อให้การสั่งซื้อสมบูรณ์ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาพญาไท 
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 003-2-80414-8

ชื่อบัญชี บ.ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์ จำกัด

4. ในการโอนเงินนั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือไม่ 
ในการโอนเงินผ่านระบบ ATM นั้น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ถ้าบัตร ATM เป็นของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ของ ธนาคารทหารไทย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน ครั้งละ 30 บาท และหากเป็นสาขาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร ATM นั้นๆ เป็นผู้กําหนด
- ถ้ามีบัตร ATM เป็นของ ธนาคาร ทหารไทย สามารถโอนเงินผ่านระบบ ATM ได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ยกเว้น เป็นการโอนจากสาขาที่อยู่ต่างจังหวัด
5. หลังจากโอนเงินแล้ว ต้องส่งหลักฐานการชำรเงินอย่างไรได้บ้าง 
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งสําเนาใบฝากเงินที่ได้จากธนาคาร หรือ 
สลิปฝากเงินที่ได้จากเครื่อง ATM โดยส่งมาที่ email: info@tmcomix.com
6. หนังสือที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งเมื่อใด 
หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปให้ท่านอย่างรวดเร็ว ภายใน 7 วันทำการ
7. หากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า จะต้องติดต่อไปที่ใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ email มาที่ info@tmcomix.com หรือ Contact Us
8. กรณีใดบ้างที่บริษัทจะไม่รับผิดชอบสินค้าที่จัดส่งไปยังผู้ซื้อ
ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านให้ข้อมูลการจัดส่งหนังสือผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้สินค้าส่งถึงล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือสูญหาย
9. จะสามารถเช็คข้อมูลการสั่งซื้อและสถานะของสินค้าที่สั่งซื้อได้หรือไม่
ท่านสามารถเช็คข้อมูลการสั่งซื้อและสถานะของสินค้าได้ โดยทำการ Sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก แล้วเลือกที่เมนู "ประวัติการซื้อ"