Mobile Suit Z Gundam

***เหตุการณ์ของเรื่องนี้ เกิดขึ้นในปี UC0087 ถึงปี UC0088*** 7 ปีหลังจาก "สงครามหนึ่งปี" โคโลนีแห่งใหม่ กรีน โนอา 2 (กริ๊ปส์) ได้ถูกสร้างขึ้นเคียงข้างกับอดีตโคโลนี ไซด์ 7 (กรีน โนอา 1) และที่แห่งนี้ก็ได้มีการดำเนินการสร้างฐานที่มั่นของทิทันส์ เพื่อปราบปรามองค์การต่อต้านรัฐบาลโลก เอวโก้ สำหรับภาคนี้นั้น ตัวเอกของเรา คือ คามิว บิดั้น ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ทำให้เขาต้องกลายมาเป็นผู้บังคับหุ่นกันดั้ม แต่เพื่อจะต่อสู้กับฝ่ายใดนั้น ก็คงต้องติดตามอ่านกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรครับ...(3 เล่มจบ)