เกี่ยวกับระบบสมาชิก

 

1. เลือกเมนู My Account เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสมาชิกของคุณที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

โดยคุณสามารถทำการ ตรวจสอบประวัติการซื้อ / เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มที่อยู่จัดส่ง / แก้ไขข้อมูลสมาชิกของคุณ

 

2. เมื่อคุณตรวจสอบประวัติการซื้อ คุณสามารถดูใบสั่งซื้อได้ทั้งฉบับย่อและเต็ม ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและจัดส่งสินค้า หรือทำการสั่งซื้อซ้ำ

3. ในส่วนของที่อยู่จัดส่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มที่อยู่จัดส่งได้

ข้อมูลที่คุณต้องกรอกในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง

4. คุณสามารถทำการแก้ไขรหัสผ่านหรือลบข้อมูลสมาชิกของคุณได้